Elitidrott - Orientering (RIG/NIU)

Från och med hösten 2017 är Alléskolan ett riksidrottgymnasium (RIG) inom orientering. Detta innebär högsta kvalitet på utbildningen med stöd och förankring från både Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet. Utöver detta har vi även utbildningsplatser inom nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Totalt har vi 6 RIG-platser och 4 NIU-platser varje antagningsomgång vilket gör att vi tar in totalt 10 nya elever varje år.

Målsättningen med RIG-orientering och NIU-orientering är att man som elev ska kunna förena att genomföra träning och satsning mot internationell- eller nationell elit med studier på gymnasienivå. Som antagen på RIG kan du också välja att ansöka om att dela upp studietiden på 4 år. Utbildningen kräver stort ansvar då merparten av våra elever också bor inackorderade på elevboende.

På Alléskolan har du som orienteringselev möjlighet att läsa de flesta av våra nationella program. Vi erbjuder unika möjligheter till att utvecklas som elitorienterare. Vi har 5 gemensamma träningar varje vecka och utöver detta minst 1 teoripass.

Vi erbjuder:

  • Goda kommunikationer och ett bra läge i landet
  • Närhet till allt med tågstation, elevboende och skolan inom 400 meter
  • Varierande terräng och många bra kartor samt egna minibussar för transporter
  • Goda förutsättningar med anläggningar, ex. löparbana, simhall, gym samt träningsstudio. Allt i närhet till skolan.
  • Erfaren personal med stor tränarkompetens och en bra pedagogisk grund
  • Välorganiserade teknikträningar med mycket uppföljning i skogen samt med efterföljande analyser
  • En stark orienteringsmiljö på orten och i distriktet. Detta erbjuder bra samarbete och mycket bra extra ”sparring” på många träningar

Av gymnasiets 2500 poäng kommer du att använda minst 400 poäng till specialidrotten orientering.

De kurser som erbjuds är följande:
Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng
Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng

*För RIG-elever som läser 4 år ingår också kursen Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

Gymnasiepoängen i specialidrott tas från det individuella valet (200 poäng) samt delar av ordinarie programfördjupning (200 poäng). Möjlighet finns sedan också att läsa utökad studieplan.

Detaljerad info finns under respektive programstruktur.

Ansökan görs genom Svenska orienteringsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på orienteringsgymnasiets egen hemsida: www.olgyhallsberg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Program och inriktningar som du kan kombinera med Nationell Idrottsutbildning (NIU)
eller Lokal Idrottsutbildning (LIU):

Förteckning program och inriktningar NIU eller LIU
PDF
ProgramfolderPDF

Kontakt

Anders Holm
0582 - 68 60 83
070 - 416 36 75
anders.holm@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund