Väktare

Att läsa till väktare på gymnasiet...

Alléskolan erbjuder väktarutbildning inom den sociala inriktningen på Barn- och fritidsprogrammet. Väktarutbildningen bedrivs av skolan tillsammans med BYA — Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Väktarutbildningen passar dig som vill jobba med ett socialt yrke, och vill delta i att utgöra en viktig resurs när det gäller att behålla och utveckla tryggheten och säkerheten i hela vårt samhälle.

Under din utbildning till väktare kommer du att utveckla dina färdigheter inom områden såsom arbetsmiljö, akutsjukvård, brandkunskap/brandsäkerhet, självskydd/självförsvar, konflikthantering, bevakningsjuridik, etik och moral, krisstöd med mera. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och är därför väldigt varierande. Du kommer även att under din utbildning göra minst 5 veckor (160 timmar) på ett auktoriserat bevakningsföretag.

...och få ett jobb!

Samarbetet mellan BYA och Alléskolan, tillsammans med samhällets ständigt ökande behov av säkerhetstjänster och bevakning, betyder att du har mycket goda möjligheter att få ett jobb direkt när du går ut gymnasiet!

Du får ett ansvarsfullt jobb, men också ett jobb som ger dig stor frihet i arbetet, med många möjligheter att påverka din egen situation.

Den kompletta säkerhetsutbildning du fått när du arbetar som väktare kan även komma till nytta utanför själva väktarjobbet, på din fritid t ex vid en olycka. På så sätt blir du som väktare än viktigare för säkerheten i samhället!

Vidare studier

Väktarutbildningen är ett riktigt bra alternativ för dig som vill gå raka vägen från gymnasiet till ett jobb. Man kan dock även välja att studera vidare efter gymnasiet på t ex högskola, Polishögskolan eller för ett jobb inom Försvarsmakten.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Barn- och fritidsprogrammets väktarutbildning (Socialt arbete) sker i samarbete med BYA/Väktarskolan.

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
0582-35 307
sabine.beckmann@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare
Maja Lindgren
0582-35 477
maja.lindgren@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund