Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två valbara inriktningar: Ekonomi och Juridik. På Alléskolan erbjuder vi båda inriktningarna. Sedan starten 2011 har antalet elever på programmet ökat och är idag ett av skolans populäraste program.

Du kommer att utveckla dina kunskaper inom områden som företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsvetenskap. Även ämnen som matematik, svenska och engelska utgör en viktig del i utbildningen. Du fördjupar även dina kunskaper inom andra samhällsvetenskapliga områden som t ex hållbar utveckling, etik och moral.

Du kommer genom att få möjligheter att läsa kurser i psykologi och filosofi att utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. På programmet används arbetsformer som främjar din kreativitet och samarbetsförmåga. Under din utbildning kommer du även få möjligheter att driva ett företag under ett läsår i form av ett UF-företag.

Vi har nyrustade lokaler väl anpassade till utbildningen, är väl försedda med uppdaterat kursmaterial och har ett välutrustat skolbibliotek. Under utbildningens tre år har du även tillgång till en bärbar dator som du använder både i skolan och hemma. Allt detta ger dig goda förutsättningar att planera och presentera dina skolarbeten.

Vi erbjuder även fortsättningskurserna, t ex matematik och språk, som ger dig meritpoäng när du studerar vidare på högskola och universitet.

Skolan ger dig också möjlighet att kombinera ekonomistudierna med idrott eller musik.

Din framtid
Ekonomiprogrammet ger dig högskolebehörighet inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Kunskaper i ekonomi efterfrågas överallt i samhället. På programmet går många elever som vill bli

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Programledare:
Thomas Lagerlöf
0582-35 515
thomas.lagerlof@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Alena Krnjic
0528-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund