Eldistribution

Satsa på en höjdarutbildning!
- inriktning Eldistribution på Alléskolan

Bli anställningsbar som Distributionselektriker efter gymnasiet!

Du arbetar med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftledning- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer. I utbildningen varvas teori med mycket praktik, både ute och inne. Utbildningen avslutas med ett yrkesexamensprov och du kan få Svensk Energis yrkesexamensbevis.

Utbildningen finns på Alléskolan, Sydnärkes gymnasieskola i Hallsberg. En ort med mycket goda kommunikationer; det är en stor järnvägsknutpunkt och ligger strax intill europaväg E20.

Alléskolan är en stor gymnasieskola med cirka 1600 elever. Den ligger bra till för resande, det tar ca 5 min till järnvägsstationen. I direkt anslutning till skolområdet finns idrottshall, gym, konstgräsplan och simhall. Vi erbjuder olika former av boende, främst i form av del i lägenhet tillsammans med andra gymnasieelever.

Yrkesutbildningen sker både på skolan och vid Åsbro Kursgård, Energibranschens utbildningscenter, ca 10 kilometer söder om skolan. Kursgården har ett av de största och bäst utrustade övningsfält för distributionselektriker som står att finna.

Val till inriktningen Eldistribution görs inför årskurs 2.

Utbildningen är riksrekryterande.

Kontakt

Rektor:
Maud Frimodig
0582-35 306
maud.frimodig@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
0582-35 366
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Tony Adolfsson
0582-35 347
tony.adolfsson@alleskolan.eu

Programledare
Hans Hjortsberg
0582-35 309
hans.hjortsberg@alleskolan.eu

Projektledare Åsbro kursgård
Anne Kataja
070 662 16 06
anne@asbro.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund