Handels- och administrationsprogrammet

Alléskolans Handels- och administrationsprogram är ett modernt och brett program för dig som tycker om att arbeta med människor och vill ha ett serviceinriktat arbete inom handeln eller administrativ service. Du lär dig entreprenörskap och hur man sätter igång och genomför projekt. Du får kunskap i att starta och driva företag och du får förståelse för hur vi människor samarbetar, kommunicerar och löser problem för att nå bestämda mål. Vi lägger stor vikt vid samarbete och mycket av arbetet på vårt handelsprogram sker i grupp.

Inriktningar
Första året är gemensamt för alla. Då läser du, förutom gymnasiegemensamma ämnen även programgemensamma yrkeskurser såsom Entreprenörskap, Servicekunskap, Branschkunskap inom handel och administration och Information och kommunikation.

Inför andra året väljer du mellan de två inriktningarna Handel och service och Administrativ service. I handel och Service får du lära dig mer om hur man jobbar i butik som säljare eller som logistiker på ett lager. I Administrativ service får du lära dig att bli administratör.

Entreprenörskap
Entreprenörskap och företagsamhet kommer att vara ledord i din utbildning. Vi arbetar med Ung företagsamhets processutbildning, vilket innebär att du får vara med att starta, driva och avsluta ett UF-företag. Du lär dig vad man bör göra för att få företaget att gå med vinst.

Samarbete med näringslivet
Minst 15 veckor kommer att vara APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det betyder att en del av dina yrkeskurser inom programfördjupningen kommer att ligga ute på ett företag. Din APL ger dig kontakter i branschen, ett utvidgat nätverk, och det kan leda till ett jobb.

Din framtid
Du får en yrkesexamen som butikssäljare, logistiker eller administratör. Du blir behörig till Yrkeshögskolan där det finns ett stort antal utbildningar inom handel och administration. Dessutom får du grundläggande behörighet till universitet/högskola. Handels- och administrationsprogrammet gör dig väl rustad för att börja arbeta eller studera vidare efter examen.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Johan Reinholdsson
070-671 60 67
johan.reinholdsson@alleskolan.eu

Programledare:
Helene Felldin
0582-353 42
helene.felldin@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Alena Krnjic
0528-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund