Humanistiska programmet

Det här programmet passar dig som vill lära dig mer om människors idévärd och om hur vårt samhälle fungerar. Under utbildningen läser du exempelvis filosofi, moderna språk och människans språk. De centrala delarna i programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Utbildningen passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning. Programmet ger dig behörighet att studera på universitet/högskola och programmet har två nationella inriktningar.

Språkinriktningen innebär att du har möjlighet att läsa upp till och med steg 5 i ditt fortsättningsspråk och steg 2 i ditt nya språk. Du läser även Latin, fördjupningskursen Engelska 7 och en fördjupningskurs i Film-och TV-kunskap.

Programmet ger dig goda språkliga färdigheter och ökar din bildning inom ämnesområden som filosofi, historia och litteratur. Du har även möjlighet att själv bestämma hur du vill spetsa din kompetens genom programfördjupning och individuellt val, till exempel kan du om du vill välja att läsa Matematik 2b och 3b (se programstruktur).

Vi arbetar aktivt med att utveckla din studieteknik. Skolan har ett stort bibliotek med kunnig personal och där är det en lugn studiemiljö. Vi gör flera studieresor och under din gymnasietid får du tillfälle att gå på teater.

Din framtid
Humanistiska programmet ger dig goda förkunskaper och behörighet inför vidare studier.

Språkinriktningen är perfekt för dig som vill studera eller arbeta utomlands; goda språkkunskaper öppnar många dörrar.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Skoladministratör:
Katrin Aldenfalk
0582-35 403
katrin.aldenfalk@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Tony Adolfsson
0582-35 347
tony.adolfsson@alleskolan.eu

Programledare:
Lovisa Lothigius
070-600 49 09
lovisa.lothigius@alleskolan.eu

Eva Jansson
0582 353 69
eva.jansson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund