Introduktionsprogrammet

Vad innebär Introduktionsprogrammet?

Introduktionsprogrammet har fyra olika inriktningar som ger eleven möjlighet att bli behörig till nationella program eller att komma in i arbetslivet.

Yrkesintroduktion är en sökbar yrkesinriktad utbildning som vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller till dem som direkt önskar komma ut i jobb. Studierna bygger mer på ett praktiskt lärande än teoretiska kurser. Yrkesintroduktionen har fem yrkesinriktningar:

  • Fordon- och transport
  • Restaurang- och livsmedel
  • Bygg- och anläggning
  • Vård- och omsorg
  • Handel- och administration

Språkintroduktion vänder sig till utrikesfödda ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen är fokuserad på svenska språket men det finns möjlighet för eleverna att läsa ett flertal andra ämnen för att de sedan ska kunna gå vidare till gymnasiet eller annan utbildning.

Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktionen, eller annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat val är en utbildning som skall leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och erbjuds med inriktning mot alla skolans yrkesprogra,.

Kontakt Yrkesintroduktion

Rektor:
Louise Guldbrandsson
0582-35 361
louise.guldbrandsson@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
0582-35 366
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare Yrkesintroduktion
Petra Axling
0582-35 407
petra.axling@alleskolan.eu

Kontakt Språkintroduktion

Rektor
Louise Guldbrandsson
0582-35 361
louise.guldbrandsson@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Katrin Aldenfalk
0582-35 403
katrin.aldenfalk@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Stefan Lillhager
0582-35 321
stefan.lillhager@alleskolan.eu

Programledare
Karin Helmfridsson
0582-35 450
karin.helmfridsson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund