Introduktionsprogrammet - IMYRK

Åk 1 på IMYRK

Obligatoriska ämnen

  • Svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, idrott och hälsa mot åk 9, för elever med betyg från åk 9 sker gymnasieförberedande undervisning i dessa ämnen.
  • Yrkesämneskurser motsvarande nationella programmets åk 1 på vald inriktning, poänggivande kurser.

Valbara ämnen för behörighet
Historia, samhällskunskap, religion och geografi.

 

Åk 2 på IMYRK


Obligatoriska ämnen

  • Svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, idrott och hälsa, historia, samhällskunskap, religion mot åk 9 alternativt gymnasieförberedande undervisning.
  • Yrkesämneskurser motsvarande nationella programmets åk 1 på vald inriktning, poänggivande kurser samt idrott och hälsa 1


Obligatoriska Gymnasiegemensamma ämnen för de som blivit behöriga
Gymnasiekurser i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5, matematik 1a

Yrkesämneskursen läses på två år, dvs. en form av halvfart. IMYRK-elever läser yrkeskursen som elever på motsvarande nationella program läser på ett år uppdelat på två år.

I åk 2 läser eleverna på IMYRK halva gymnasiekursen Idrott och hälsa 1, resterande halva läser de i nationella programmets åk 2.

Yrkesinriktningar

Bygg och anläggning
Bygg & Anläggning 1, 200p
Bygg & Anläggning 2, 200p

Fordon och Transport
Fordonsteknik – introduktion, 200p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200p

Handel och Administration
Entreprenörskap, 100p
Servicekunskap, 100p
Branschkunskap inom handel och administration, 100p
Information och kommunikation1, 100p

Restaurang och Livsmedel
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100p
Service och bemötande 1, 100p
Matlagning 1, 100p
Servering 1, 100p
Hygien, 50% av 100p
Livsmedels och näringskunskap 1, 50% av 100p

Vård och Omsorg
Medicin 1, 150p (Kan av skolan ersättas av annan kurs om 150p i samband med översyn av programmet.)
Hälsopedagogik, 100p

Kontakt Yrkesintroduktion

Rektor:
Louise Guldbrandsson
0582-35 361
louise.guldbrandsson@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
0582-35 366
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare Yrkesintroduktion
Petra Axling
0582-35 407
petra.axling@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund