Naturvetenskapsprogrammet

NA - DET BREDA PROGRAMMET

Naturvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning med inriktning på naturvetenskapliga ämnen. Du får breda kunskaper och lär dig att samla in kunskap från många skilda områden, t.ex. bioteknik, energi och hållbar utveckling.

Du får behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Programmet passar därför dig som tycker om att studera och vill lämna dörren öppen inför ditt framtida yrkesliv. Du läser fördjupande kurser i matematik, i de naturvetenskapliga ämnena och i engelska.

En viktig del av utbildningen är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt - att lära sig se samband inom och mellan olika ämnen samt mellan teori och verklighet. Vi satsar mycket på studieteknik för att du ska kunna tillgodogöra dig alla kunskaper på bästa sätt.

Alléskolan välutrustade laborationslokaler och du får ofta göra laborationer inom fysik, biologi och kemi. Detta gör det lättare och roligare för dig. Vi erbjuder dig även nya och fräscha studiearbetsplatser som gör att du kan göra det mesta av ditt skolarbete under skoldagen. Våra lärare finns till hands för hjälp. Inom matematik och fysik erbjuder vi extra handledning.

Vår kunskap om omvärlden bygger på vetenskapliga modeller som uttrycks på ett matematiskt språk. Du studerar dessa modeller både i teori och praktik. Under laborationer och fältstudier utvecklar du din förmåga att göra iakttagelser, tolka och redovisa resultat - ofta med datorn som arbetsredskap. Det är viktigt att du kan förmedla dina resultat och kunskaper, därför betonas också vikten av språk.

Din framtid
Du har behörighet till de flesta högskoleutbildningar, även de tekniska. Utbildningen är perfekt för dig som vill arbeta som till exempel lärare, forskare, veterinär, tekniker, ingenjör, journalist och läkare. Naturvetenskapsprogrammet ger dig den bredaste behörigheten inför framtida högskolestudier.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Annelie Månbrant
0582-35 418
annelie.manbrant@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
0582-35 307
sabine.beckmann@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Alena Krnjic
0528-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu

 Programledare:
Jan Bernhardsson
0582-35 402
jan.bernhardsson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund