Punkten

Punkten - stöd för dig som har diagnos inom AST
Trygghet och välmående är nyckelord för att du skall lyckas med dina studier. På Punkten arbetar pedagoger med specialkompetens och erfarenhet inom autismområdet. Eleverna erbjuds en tillrättalagd arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler och undervisning i mindre grupper. Personalen erbjuder också handledning till lärare på nationella program som undervisar elever inom Punktens kompetensområde.

Samverkan med hemmet är viktigt för att nå goda resultat.

Vilken verksamhet passar dig?
Punkten erbjuder följande alternativ:

Punkten IM IA - Introduktionsprogram
Erbjuder möjlighet till behörighetsgivande studier i mindre grupp i en lugn arbetsmiljö. Detta är alternativet för dig som behöver läsa upp dina grundskolebetyg för att bli behörig till nationellt program. Eller för dig som vill förbereda dig mot arbetslivet.

Samhällsvetenskapliga programmet för dig med högfungerande autism.
Detta är alternativet för dig som är behörig för studier på det nationella samhällsprogrammet.

 

Sökvägar:
Vid Antagning till Punkten IM utgår vi från de enskilda behoven.

Övrigt:
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och stödet från Punkten omfattar studierna, inte resa till och från skolan eller omsorg före och efter skoldagens slut.


Kontakt

Rektor:
Louise Guldbrandsson
0582-35 361
louise.guldbrandsson@alleskolan.eu

Rektor: (samhällsprogrammet)
Mikael Hellgren
0582-353 36
mikael.hellgren@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Maria Strömberg
0582-35 366
maria.stromberg1@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare:
Mats Henrikson
0582-35374
mats.henriksson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund