Samhällsvetenskapliga programmet för dig med högfungerande autism.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av skolans populäraste program och vi erbjuder inriktningen Beteendevetenskap för dig som behöver läsa under anpassade former och i mindre studiegrupp.

Du kommer att utveckla din förmåga att genomföra samhällsvetenskapliga studier och lära dig att se orsaker, samband och konsekvenser. Du får också lära dig flera olika sätt att presentera det du lärt dig. Vi arbetar aktivt med att utveckla din studieteknik. Skolan har ett stort bibliotek med kunnig personal och där är det en lugn studiemiljö.

På programmet tränar vi mycket på att diskutera både muntligt och skriftligt. Skriva arbeten samt att använda moderna språk. Du har stora möjligheter att utveckla dina kunskaper inom de områden som intresserar dig. Det ges möjlighet att läsa många av de kurser som ger meritpoäng, t.ex. språk och matematik. Vi gör studieresor och under din gymnasietid så får du tillfälle att gå på t.ex. teater.

Våra klassrum är speciellt anpassade för att skapa en bra arbetsmiljö utifrån ett autismperspektiv. Undervisningen sker i så hög utsträckning som möjligt utifrån i det egna hemklassrummet där varje elev har sin egna arbetsplats. Som ett komplement till studierna har du som elev tillgång till en socialpedagog både för enskilda träffar och aktiviteter tillsammans med din klass. Socialpedagogens fokus är att bistå med tankar och ideér kring struktur och hjälpmedel för att få skolsituationen att fungera optimalt. På programmet jobbar lärare och pedagoger med gedigen erfarenhet inom autismområdet.

Din framtid

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig behörighet att söka många utbildningar vid universitet och högskola. Programmet ger dig en bred grund och du kan efter vidare utbildning arbeta inom olika områden som journalist, lärare, polis eller inom juridik och ekonomi. Tillsammans med socialpedagog och mentor erbjuds du som elev samtal och en rad studiebesök under din gymnasietid för att göra övergången till livet efter gymnasiet så trygg och smidig som möjligt.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program! Prata med din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Kontakt

Skoladministratör:
Katrin Aldenfalk
0582-35 403
katrin.aldenfalk@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Tony Adolfsson
0582-35 347
tony.adolfsson@alleskolan.eu

Programledare:
Maria Wiborgh
070-309 59 62
maria.wiborgh@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund