Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av skolans populäraste program och vi erbjuder inriktningarna Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap. Dessutom kan du med hjälp av olika valbara kurser och det individuella valet spetsa till din kompetens. Du kommer att utveckla din förmåga att genomföra samhällsvetenskapliga studier och lära dig att se orsaker, samband och konsekvenser. De olika kurserna samarbetar ofta och tematiska studier är vanligt förekommande. Du får också lära dig flera olika sätt att presentera det du lärt dig. Vi arbetar aktivt med att utveckla din studieteknik. Skolan har ett stort bibliotek med kunnig personal och där är det en lugn studiemiljö.

På programmet tränar vi mycket på att hålla föredrag, diskutera, skriva arbeten samt att använda moderna språk. Du har stora möjligheter att utveckla dina kunskaper inom de områden som intresserar dig. Det ges möjlighet att läsa många av de kurser som ger meritpoäng, t.ex. språk och matematik. Vi gör flera studieresor och under din gymnasietid så får du tillfälle att gå på teater. Du kan även kombinera dina studier med din idrott och skolan har avtal med flera lokala idrottsföreningar. Vill du veta mer så kontakta oss.

Din framtid
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig behörighet att söka många utbildningar vid universitet och högskola. Programmet ger dig en bred grund och du kan efter vidare utbildning arbeta inom olika områden som journalist, lärare, polis eller inom juridik och ekonomi.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Skoladministratör:
Katrin Aldenfalk
0582-35 403
katrin.aldenfalk@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Tony Adolfsson
0582-35 347
tony.adolfsson@alleskolan.eu

Programledare:
Lovisa Lothigius
070-600 49 09
lovisa.lothigius@alleskolan.eu

Eva Jansson
070-300 96 87
eva.jansson@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund