Teknikprogrammet

Teknikprogrammet på Alléskolan är Teknikcollegecertifierat. Det innebär att vi har hög klass på vår utbildning, en nära koppling mellan teori och praktik och stor samverkan med tekniska företag i närområdet. Du skapar kontakter och får relevanta kunskaper genom att t ex göra studiebesök, praktik, sommarjobba eller göra examensarbeten åt företagen.

Vår tillvaro präglas av samspelet mellan människa och teknik. Här får du, bland annat tillsammans med företag på orten, lära dig om vad det innebär att driva ett företag som baserar sig på en produkt eller en tjänst. Entreprenörskap går som en röd tråd i utbildningen.

Du får möjlighet att starta upp och driva ett alldeles eget UFföretag (Ung Företagsamhet). Du erbjuds även att läsa extra kurser (TC-diplom).

Alléskolan har nya och mycket välutrustade laborationslokaler och du får ofta göra laborationer inom fysik, teknik och kemi. Detta gör det förstås lättare och roligare för dig att koppla teori till praktik. Vi erbjuder dig även nya och fräscha studiearbetsplatser som gör att du kan göra det mesta av ditt skolarbete under skoldagen. Våra lärare finns till hands för hjälp. Inom matematik och fysik erbjuder vi dessutom extra handledning.

a) Design och produktutveckling
b) Informations- och medietekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
c) Produktionsteknik
d) Teknikvetenskap

Samtliga inriktningar ger dig behörighet att söka till högre studier på högskola eller universitet. Teknikprogrammet förbereder dig för studier inom det tekniska området samt inom naturvetenskapliga eller andra vetenskapliga områden. Många av våra elever söker sig vidare till olika typer av högskole- och civilingenjörsutbildningar. Givetvis kan även våra elever söka sig till kortare utbildningar inom t.ex. Yrkeshögskola.

Din framtid
När du lämnar Alléskolan har du fått en bra teknisk utbildning. Du har fått studieteknik och verktyg för att lyckas med dina framtida studier. Jobbmöjligheter - lokalt, nationellt och internationellt - finns och väntar på dig. Branschföreningen Teknikföretagen och Teknikdelegationen med flera liksom våra samverkansföretag inom Teknikcollege Alléskolan – Arho, Elisolation, Esab, Lundin Minging, Mekverken Tool, Munksjö Aspa Bruk, Skyllberg Industri, Volvo CE - ser en stor framtida brist på tekniskt välutbildad personal. De ser redan en brist på t.ex. högskole- och civilingenjörer.

Välj Teknikprogrammet/Teknikcollege på Alléskolan och många spännande vägar öppnar sig för dig. Snacka om en bra start på din framtida yrkeskarriär.

Frida Tivedal
Avgångsår 2012.

Nuvarande sysselsättning?
Läser teknisk matematik vid Chalmers.

Vad har du med dig från Alléskolans teknikprogram?
Teknikprogrammet har förberett mig på ett bra sätt inför mina nuvarande studier, jag har alla grunder med mig härifrån och är van vid ett högt tempo. Kunskapen om hur man skriver en korrekt teknisk rapport har jag också med mig.

Var ser du dig själv om tio år?
Då jobbar jag på något bra företag.

Niklas Redgert
Avgångsår 2012.

Nuvarande sysselsättning?
Jag studerar mekatronik vid Chalmers.

Vad har du med dig från Alléskolans teknikprogram?
Jag har fått en bredd i kunskaperna härifrån och har också utvecklat mitt tålamod. Jag kan även skriva en teknisk rapport mycket bra om man jämför med studenter från andra skolor.

Var ser du dig själv om tio år?
Då jobbar jag förhoppningsvis inom mekatronikområdet på ingenjörsnivå, helst med robotutveckling.

Marcus Bohman
Avgångsår 2015, inriktning Produktionsteknik.

Nuvarande sysselsättning?

Jag läser till maskiningenjör vid Örebro Universitet. Vad har du med dig från Alléskolans teknikprogram? Mycket av den matematik och CAD vi läste på gymnasiet ingår i utbildningen nu, det har jag haft nytta av. Lärarna på Alléskolan var bra!

Var ser du dig själv om tio år?

Då är jag flygplansingenjör.

Anders Gustavsson
Avgångsår 2010

Nuvarande sysselsättning?
Jag studerar till civilingenjör i datateknik vid Linköpings Universitet.


Vad har du med dig från Alléskolans teknikprogram?
All den matte man tröskade igenom under gymnasietiden har jag haft nytta av. Jag arbetade också ett år innan jag började läsa igen, då hade jag nytta av CAD-kurserna.

Var ser du dig själv om tio år?
Jag stannar gärna i linköpingstrakten, där finns många företag som behöver civilingenjörer inom mitt område. SAAB skulle kunna vara ett alternativ.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Katrin Pedersen
0582-35 383
katrin.pedersen@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Anne Virtanen
0582--35 367
anne.virtanen@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare:
Anna Winck
0582-35 567
anna.winck@alleskolan.eu

Programledare:
Anette Bengtsson
0582-35 311
anette.bengtsson@alleskolan.eu

Styrgrupp

Lokal styrgrupp Teknikcollege Alléskolan:
Sydnärkes Utbildningsförbund
Arho AB
Elisolation
ESAB
IF Metall
Lundin Mining
Mekverken Tool
Munksjö Aspa Bruk
Skyllberg Industri
Volvo Construction Equipment

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund