Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med människor i framtiden?
Då ska du välja Vård- och omsorgsprogrammet! Programmet för dig som vill ha ett meningsfullt och spännande arbete, där arbetsuppgifterna varierar och ingen dag är den andra lik. Efter examen från Vård- och omsorgsprogrammet har du kompetens att direkt kunna arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård och inom olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Alléskolans Vård- och omsorgsprogram är nationellt certifierat inom vård- och omsorgscollege och du har möjlighet att få diplom efter fullgjord utbildning. Ett diplom som arbetsgivare efterfrågar. Vård- och omsorgsprogrammet på Alléskolan samverkar med dina kommande arbetsgivare och vi utbildar de handledare som du kommer att möta under ditt arbetsplatsförlagda lärande.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom äldreomsorgen, i olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning och inom hälso- och sjukvård. Du får kunskaper om hur du bemöter, kommunicerar med och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt och aktuella kunskaper inom den tekniska utvecklingen som sker inom området.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Under din utbildning kommer du att vara minst 20 veckor på olika arbetsplatser där ditt lärande sker tillsammans med en handledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en viktig del av utbildningen och redan under första terminen får du praktisera inom vård- och omsorgsverksamheter.
Alleskolan har dessutom ett nära samarbete med Nerikes Brandkår där en del av din utbildning är förlagd. Där får du möjlighet att fördjupa dig inom räddningstjänstens arbete.

Fördjupning/yrkesutgång

Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att specialisera dig. Du kan antingen välja att fördjupa dina kunskaper inom hälso- och sjukvård så du kan arbeta som undersköterska på USÖ eller inom olika verksamheter för personer med funktionsnedsättningar som t.ex. boendestödjare eller personlig assistent.

Gymnasiearbete

I åk 3 på Vård- och omsorgsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Efter gymnasiet
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram vilket innebär att du kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Efter dina studier har du en yrkesexamen som betyder att du är anställningsbar som undersköterska inom sjukvård och vård och omsorg, inom verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar, personlig assistent, elevassistent mm.

Inom de individuella valen kan du välja kurser som ger dig högskolebehörighet att läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, socionom, polis, sjukgymnast eller andra spännande yrken inom området. Vård och omsorgsprogrammet ger dig alltså både yrkeskompetens för arbetslivet men också för fortsatta studier.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
0582-35 307
sabine.beckmann@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare:
Ulrica Trossö
0582-35 351
ulrica.trosso@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund