VVS-och fastighetsprogrammet (lärling)

Inriktning VVS
Om du väljer VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS, får du de kunskaper som behövs för att arbeta inom VVS-branschen. VVS ger dig fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Du får också kunskaper för att bygga system och inriktningen kan leda till arbete som till exempel montör inom områdena VVS, industri-rör och isolering av tekniska installationer.

Du kommer läsa utbildningen som gymnasial lärling och det innebär att du gör din praktiska utbildning ute på ett företag. Praktiken bidrar till att du blir kunnig inom yrket och hittar din yrkesidentitet redan under gymnasietiden. Din yrkesteori läser du här på Alléskolan tillsammans med andra elever på VVS-och fastighetsprogrammet. Du får samma yrkesexamen som på en vanlig skolförlagd gymnasieutbildning och du läser samma kurser. Fördelen med att läsa som lärling är att du få börja arbeta redan under gymnasietiden. Halva tiden i praktik!

Som VVS-installatör ingår arbeten som installation av bergvärme och luftvärmepannor, solvärme, varmvattenberedare och arbeten med energibesparing. Här sker en ständig utveckling och det finns idag ett hårt tryck på branschen som är i stort behov av att anställa fler. Det finns alltså goda möjligheter att få jobb direkt efter avslutade studier. Arbetet som VVS-installatör är innebär att du arbetar nära kunden och det är fritt och självständigt. Du kommer att ansvara för planering av exempelvis ett badrum för att sedan köpa in material och utföra arbetet.

För att bli antagen till VVS-utbildningen/lärling gäller samma behörighetskrav som till ett yrkesprogram. Du ska vara godkänd i Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i grundskolans övriga ämnen. Du kan också läsa in den grundläggande högskolebehörigheten under dina tre år. Som lärling har du också möjlighet att söka lärlingsersättning som är 1000 kr/månad extra förutom det studiebidrag som du får om du är under 20 år. Lärlingsersättningen är avsedd som ett extra bidrag till mat och resor.

Ungdomar som är intresserade av lärlingsutbildning måste, tillsammans med sin studie- och yrkesvägledare, kontakta Alléskolan under vårterminen för att diskutera utbildningens uppläggning, tänkbara lärlingsplatser m.m.

Välkommen att höra av dig!

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Kontakt

Rektor:
Annelie Månbrant
0582-35 418
annelie.manbrant@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Anne Virtanen
0582-35 367
anne.virtanen@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Alena Krnjic
0528-35 382
alena.krnjic@alleskolan.eu

Kontaktperson:
Anna Wängdahl
076 - 763 32 88
anna.wangdahl@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund