Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor i olika åldrar?

Då ska du välja Barn- och fritidsprogrammet - utbildningen som ger dig yrkeskompetens att direkt efter studenten kunna arbeta som barnskötare/elevassistent eller väktare. Du ges även förutsättningarna att kunna läsa vidare på högskola eller universitet. Vi erbjuder dig utbildning inom ledarskap, kommunikation och entreprenörskap. Genom ditt inriktningsval läser du kurser som pedagogiskt arbete eller bevakning och säkerhet. Barn- och fritidsprogrammet är utformat för dig som vill arbeta med att leda och utveckla både barn och vuxna.

Möt människor under arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Under dina tre läsår kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande, apl, minst 15 veckor. Personal på arbetsplatsen kommer att vara handledare i ditt arbetsplatsförlagda lärande. Under år 1 sker apl inom pedagogisk eller social verksamhet, under år 2 och år 3 styr ditt val av inriktning var du gör din APL. APL mot yrkesutgång väktare sker under år 3. På apl-platserna finns handledare som vägleder dig i ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Välj mellan två inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet erbjuder två inriktningar där specialisering görs inom ramen för programfördjupningen som du gör val till i år 2 (se programstrukturPDF).

Pedagogiskt arbete

Du får utveckla din förmåga att organisera och arbeta med olika projekt för individers och gruppers utveckling och lärande. I din utbildning får du:

  • träna din förmåga att organisera och leda verksamheter
  • träna dig att tala inför olika grupper av människor
  • delta aktivt i lek- och fritidsaktiviteter

Socialt arbete

Du får utveckla din förmåga att organisera och arbeta med olika projekt. I din utbildning får du:

  • träna dig att tala inför olika grupper av människor
  • träna dig att hantera olika samspelssituationer
  • delta i väktargrundutbildningen

Efter gymnasiet

Utbildningen ger dig möjlighet att förbereda dig för arbetslivet och för fortsatta studier. Barn- och fritidsprogrammet är för dig som vill arbeta inom barn- och skolbarnsomsorgen, fritidssektorn, skolan, bevakning och säkerhet eller inom social omsorg.

Efter examen kan du söka arbete som till exempel barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent eller assistent inom boende och daglig verksamhet. Programmet ger även en grund för fortsatta studier till förskollärare, fritidspedagog, lärare, fritidsledare, polis eller andra pedagogiska eller sociala yrken.

Grundläggande behörighet
Alla elever som väljer yrkesinriktade program vid Alléskolan erbjuds möjlighet att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 och kommer då att få grundläggande behörighet för universitets- och högskolestudier.

Kurserna erbjuds som individuella val, programfördjupning eller som utökade kurser beroende på vilket/vilka program det gäller.

Elev för en dag

Går du i 9:an och är intresserad av våra gymnasieutbildningar på Alléskolan?
Vi ger dig möjligheten att besöka något av våra program!
Klicka här för intresseanmälan: Elev för en dag

Barn- och fritidsprogrammets väktarutbildning (Socialt arbete) sker i samarbete med BYA/Väktarskolan.

Kontakt

Rektor:
Liselott Broman Huss
0582-35 420
liselott.broman.huss@alleskolan.eu

Skoladministratör:
Sabine Beckmann
0582-35 307
sabine.beckmann@alleskolan.eu

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Sundberg
0582-35 475
mikael.sundberg@alleskolan.eu

Programledare
Maja Lindgren
0582-35 477
maja.lindgren@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund