Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare!

För att skolan alltid ska ha rätt kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare/kontaktperson kan du lätt uppdatera dessa i appen Tieto Education (samma app som för frånvaroanmälan).

Du loggar in i appen via Mobilt Bank ID som du når direkt från Tieto Education appens startsida.

En enkel beskrivning finns här.PDF

Kontakta oss om du behöver hjälp; alleskolan@alleskolan.eu eller telefon 0582-35 500.

Tack för din hjälp!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund