Industritekniska programmet - Alla får jobb

Visste du att alla elever på Alléskolans Industritekniska program har jobb efter gymnasiet. Vi har den högsta etableringsgraden i länet.

Under din utbildning kommer du att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du är ute på ett företag och praktiserar. Detta är en bra möjlighet för dig att skapa kontakter och jobbmöjligheter under och efter din gymnasietid.

Är du intresserad är du välkommen till oss som “Elev för en dag” och se om vår utbildning passar dig. Prata med din studie- och yrkesvägledare eller kontakta oss direkt.

Varmt välkommen!

 

KÄLLA:

Lyssna på inslaget (34:15 in i programmet)
https://sverigesradio.se/avsnitt/1426923länk till annan webbplats

https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejllänk till annan webbplats

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund