Information från Länstrafiken angående gymnasiekortet

Följande gäller för gymnasieelever inför läsåret 19/20:

Eleven ska behålla sitt skolkort från läsår 18/19 över sommaren och reser till skolan på det gamla skolkortet första dagen på läsår 19/20. På skolans första dag erhåller eleven ett nytt skolkort. Det gamla skolkortet fungerar INTE under sommarlovet. För läsåret 19/20 är skolkortet giltigt för gymnasieelever födda 2000 eller senare.

Elever som börjar första året på gymnasiet ska resa på det färdbevis som skickas ut digitalt tillsammans med antagningsbeskedet. Eleven får själv skriva ut färdbeviset.

I regeringens förslag om vårändringsbudget till riksdagen som presenterades den 10 april 2019, fanns dessvärre inte något förslag till ekonomiskt utrymme för att kunna erbjuda skolungdomar avgiftsfri kollektivtrafik denna sommar. Detta betyder att eleverna inte kommer att erhålla något sommarkort denna sommar.

Nytt utséende för nästa läsårs gymnasiekort:

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund