Information till vårdnadshavare - 2020-03-19, kl 20:30.

Dag 2 med distansundervisning är avslutad. Vi får rapporter från olika håll, och hör att mycket har gått bra. Vi hoppas att du upplever det också!

Lite påminnelser:
IKT-support - IKT-supporten nås via e-login ”felanmälan” eller tfn 0582-355 45.

Service- och fastighetsenheten - Elever som behöver hämta något i skolan ringer 0582-355 40 för hjälp med att komma in.

Närvarorapportering - Glöm inte att det är viktigt att du sjukanmäler dig som vanligt om du är sjuk och inte deltar i distansundervisningen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund