Information till vårdnadshavare 2020-03-26, kl 20:30

Hur länge kommer vi att ha distansundervisning?
Just nu vet vi inte annat än att det är distansundervisning som gäller tillsvidare. I media kan vi idag läsa att frågan om att elever i avgångsklasser ska kunna ”komma tillbaka till skolan” diskuteras. Detta är ingenting som det har beslutats om, så alltjämt är det distansundervisning som gäller.

Arbetsbelastning
Nu har våra elever deltagit i distansundervisningen i drygt en vecka, och vi hoppas att det går bra. Vi påminner om att det är viktigt att hitta ett lagom tempo för studierna. Hitta dagliga rutiner, ta pauser då och då och inte glömma bort fritiden när studierna är avklarade.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund