Information till vårdnadshavare 2020-03-30, kl 20:30

Information på arabiska, persiska, tigrinja och somaliska
Nu finns det även en samlad information till vårdnadshavare/föräldrar på arabiska, persiska, tigrinja och somaliska. Informationen bifogas här:

Arabiska - Samlad information till vårdnadshavarePDF

Persiska - Samlad information till vårdnadshavarePDF

Tigrinja - Samlad information till vårdnadshavarePDF

Somaliska - Samlad information till vårdnadshavarePDF

Oro kring Covid 19.
Folkhälsomyndigheten publicerar i dag samlad information för den som känner oro inför Covid 19, eller vill veta mer om hur man kan ta hand om sin egen och andras hälsa i den situation vi befinner oss i. Den innehåller mycket bra information – läs den! Du hittar informationen härlänk till annan webbplats.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund