Information till vårdnadshavare och allmänhet 2020-03-18, kl 20:00

Då har vi haft den första dagens undervisning på distans. Vi har hört från flera håll att det har fungerat bra, men också att det har stött på problem här och var. Detta får vi räkna med, men litar på att det kommer att bli bättre och bättre framöver. Klicka på rubriken för mer info om bla gymnasiesärskolan och skolluncher.

Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan är undantagen i regeringens rekommendation att erbjuda distansundervisning, och diskussioner har förts med berörd personal på vilket sätt vi på bästa sätt tillgodoser elevernas rätt till utbildning. Vi har beslutat att Alléskolan kommer att erbjuda undervisning i skolans lokaler för de elever som inte har möjlighet att delta i distansundervisning. Gymnasiesärskolans personal använder denna vecka för planering, och undervisningen startar på måndag 23/3 för berörda elever.

Skollunch Vi får frågor angående lunch till elever under tiden som distansundervisningen pågår.
I skollagen står det att ”eleverna i grundskolan ska erbjudas skolmåltider". I gymnasieskolan finns det däremot inget krav på att det ska serveras skolmåltider, även om vi, liksom de flesta kommuner och skolor, ändå väljer att göra det. Under perioden när vi bedriver skolgång via distansundervisning kommer vi inte erbjuda skollunch till eleverna.

Sjukanmälan Glöm inte att sjukanmäla dig som vanligt om du är sjuk och inte kan delta i distansundervisningen.

Corona Vi påminner om att läsa den information som hela tiden uppdateras på Folkhälsomyndighetens websida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/länk till annan webbplats

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund