Till dig som elev på Alléskolan

Allt är inte som vanligt och vi förstår att det är en utmaning för dig på många olika sätt! De senaste veckorna har du deltagit i undervisning på distans hemifrån. Av de rapporter som vi fått från lärare och annan skolpersonal har vi förstått att du gjort det bra! Du har navigerat i classroom och deltagit i lektioner via meet. Vi uppskattar de ansträngningar du gjort under den här perioden!

Läs texten på somaliskaPDF, arabiskaPDF, dari PDF och tigrinjaPDF

Den pandemi vi lever i är inte över och vi kommer alla att behöva göra fortsatta uppoffringar. Det innebär att ställa in fester, ställa in gymbesök, ställa in biobesök, undvika besök på köpcentrum och undvika att träffa personer utanför familjen i så stor utsträckning som möjligt. Trist och tråkigt, så klart, men alldeles nödvändigt för att ta vårt ansvar för samhällets bästa. Samtidigt värnar vi på Alléskolan om din utbildning och din framtid. Gemensamt behöver vi ta ansvar för att inte bidra till ökad smittspridning och minska trycket på kollektivtrafiken samtidigt som vi är måna om att säkerställer att du får din utbildning.

Under veckan som gått har vår utbildningsminister, Anna Ekström, tydliggjort att det är viktigt att skolan tar ansvar för att vi kan hålla avstånd till varandra. På Alléskolan är vi vanligtvis varje dag många lärare och elever på plats, att då hålla avstånd blir omöjligt. Därför har direktionen tillsammans med skolans ledningsgrupp beslutat att under perioden 25 november till 18 december kommer Alléskolan att kombinera närundervisning med distansundervisning. För några av er kommer det innebära att ni kommer att ha huvuddelen av er undervisning via distans och för andra av er kommer det att innebära att ni kommer att få en hel del av er undervisning som närundervisning på plats på Alléskolan. Du kommer att få besked om när du ska ha närundervisning på Alléskolan från dina undervisande lärare via classroom.

Både i livet i stort och på skolan är det viktigt att vi alla tar ansvar för att följa de råd som gäller:

  • Stanna hemma om du har symptom
  • Håll avstånd
  • Tvätta dina händer ofta

Under perioden 25 november till 18 december är du välkommen till Alléskolan enbart de dagar och de tider som du har närundervisning. All övrig tid förväntar vi oss att du stannar hemma och studerar på distans.

När du är inne på Alléskolan och har närundervisning förväntar vi oss att:

  • du håller avstånd när du åker till och från skolan
  • du HÅLLER AVSTÅND till dina klasskamrater och lärare.
    Det innebär att sitta med avstånd på lektioner, rast och lunch, att INTE ta i hand och att INTE krama varandra, att INTE sitta flera runt en och samma skärm och att INTE trängas vid skåp. Genom att hålla avstånd visar vi nu omtanke om varandra!

Om du som elev har frågor eller funderingar hör av dig till din mentor eller till din rektor!

Tillsammans ska vi ta oss igenom denna pandemi samtidigt som vi värnar om din utbildning!

Ledningsgruppen


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund