Viktigt ang frånvaroanmälan måndag-tisdag 20-21 april

På måndag och tisdag har vi ett planerat driftstopp i elevsystemet Tieto Education.

Vårdnadshavare/myndig elev kommer inte att kunna registrera sjukanmälan dessa dagar via Tietoappen eller elevingången. Alla elever uppmanas istället att direkt meddela frånvaron till de lärare som de skulle haft lektion med under dagen.

Under den tiden kan inte heller lärare registrera frånvaro/närvaro för sina elever i närvaromodulen. Lektionerna kvitteras i efterhand när systemet är igång igen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500, E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsbergg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500 E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Facebook, Youtube, Linkdin, Sydnarkes Utbildningförbund Facebook Youtube Linkedin Sydnärkes Utbildningsförbund